سطل های پلاستیکی

سطل 4 لیتری با درب ساده
سطل 5 لیتری (درب پلمپ)
سطل 10 لیتری (درب پلمپ)
سطل 20 لیتری ساده
سطل 20 لیتری کلاژر دار
سطل 20 لیتری (IML)